white diary#2.40X50cm, AOC, 2014

White diary#2
Acrylic on canvas
40X50cm
2014