the white mount, acrilik on canvas, 200x150cm 2008

the white mount
acrilik on canvas
200x150cm
2008