white diary, 150X150cm, AOC, 2014

White diary
Acrylic on canvas
150X150cm
2014